Agentur: Flexidoor Ridå typ "Easy Hinge"

Användningsområden:

En Flexidoor ridå är en enkel lösning för att förhindra drag. Den används i dörröppningar eller som avskiljare mellan arbetsplatser.

Specifikation / konstruktion:

Flexidoor Easy Hinge ridåer består av transparenta PVC-strips med svetsade öglor. Dessa är upphängda, med önskad överlappning, på ett rör som är fastsatt i balken med konsoler. De yttersta stripsen kan levereras i en orange färg för att markera vägen i öppningen.

Material:

Stripsen är tillverkade av strängsprutad transparent PVC och kan fås i följande utförande:
Normal till -5ºC
Frysrumskvalité till -35ºC

Dimensioner:

Stripsen kan fås i följande storlekar:
200 mm breda och 2 mm tjocka
300 mm breda och 3 mm tjocka
400 mm breda och 4 mm tjocka

Överlappning:

Strips 200×2 mm – överlappning 50 och 100 mm
Strips 300×3 mm – överlappning 50, 100 och 150 mm
Strips 400×4 mm – överlappning 50, 100, 150 och 200 mm

Vid val av överlappning tas i hög grad hänsyn till nivån på vinddraget. Ju större överlapp desto bättre skydd mot drag.

Säkerhet:

Stripsen har rundade kanter.

Montageförberedelser:

Speciella förberedelser av väggen runt eller i öppningen behövs vanligtvis inte. Ett stabilt material som man kan fästa i med hjälp av skruv, bult eller svetsning är tillräckligt. En ridå kan om det behövs delas i sektioner på max 30 kg/del för att underlätta monteringen.

Extra utrustning/valmöjligheter:

Skena och konsoler i rostfritt stål
skjutbar till vänster eller höger i en sektion
skjutbar till vänster och höger i två sektioner
skjutbar till vänster eller höger i två sektioner
skjutbar runt ett hörn i en sektion